Ozon ma tę właściwość, że jest wyczuwalny przez znaczną większość ludzi, już w stężeniach mało szkodliwych dla człowieka. Tylko osoby o wrażliwości węchu znacznie mniejszej niż większość populacji ludzkiej ignoruje i nie rozpoznaje zapachu ozonu. Ponadto ważne jest jak długo jesteśmy narażeni na działanie ozonu. Pamiętajmy, że budowa organizmów jednokomórkowych lub wielokomórkowych o małej specjalizacji komórek, jest zupełnie inna niż komórki organizmów o wyższym stopniu rozwoju takich jak komórki, z których zbudowany jest człowiek. Dlatego też ozon ma destrukcyjne działanie na organizmy proste w małych stężeniach, natomiast szkodliwy wpływ na człowieka wykazuje w bardzo wysokich stężeniach, możliwych do stworzenia tylko w przypadku profesjonalnych, wysokowydajnych generatorów.
Z uwagi na to, że organizm człowieka może wykazywać różną wrażliwość na obecność ozonu, w przypadku niektórych osób mogą pojawiać się już przy małych stężeniach ozonu objawy kaszlu i podrażnienia oczu. W takich usługach jak ozonowanie hoteli, pomieszczeń w domach opieki, dezynfekcja przedszkoli i żłobków, polecamy przeprowadzanie kontrolnych pomiarów jakie gwarantuje wysokiej jakości miernik ozonu.

Podczas ozonowania pomieszczeń zaleca się:

  • bezwzględne stosowanie się do zaleceń specjalisty
  • przebywanie poza ozonowanym pomieszczeniem
  • w przypadku osoby niepełnosprawnej, która nie może opuścić ozonowanego pomieszczenia, obowiązkowo należy stosować maskę przeciwgazową z aktywnym wkładem węglowym
  • usuniecie roślin z pomieszczeń lub osłonięcie ich szczelną folią na czas zabiegu ozonowania
  • usunięcie zwierząt na czas ozonowania z pomieszczenia
  • dokładne wietrzenie pomieszczenia po procesie ozonowania