czyli, dlaczego ozon to świetny środek dezynfekcyjny…

niszczenie_roztoczyNieinwazyjna dla pomieszczeń dezynfekcja metodą ozonowania jest rewelacyjną alternatywą dla chemicznych środków dezynfekcyjnych:
Ozon wchodzi w reakcję ze związkami organicznymi niszcząc mikroorganizmy wg schematu: w komórkach bakteryjnych pierwszym miejscem ataku są zewnętrzne struktury komórkowe. Ozon reaguje z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi zawartymi w lipidach błony komórkowej powodując rozpad cząsteczek nienasyconych kwasów tłuszczowych. Następuje wypływanie składników wewnątrzkomórkowych do środowiska zewnętrznego oraz liza komórek drobnoustrojów. Drugim miejscem ataku są wewnętrzne składniki komórek bakteryjnych. Ozon dyfunduje do wnętrza komórki i reaguje z jej składnikami– głównie z zasadami purynowymi i pirymidynowymi budującymi nukleotydy. W reakcję wchodzą także aminokwasy zawarte w białkach zarówno strukturalnych, jak i enzymatycznych. Bardzo silne zdolności utleniające sprawiają, że podatne na działanie ozonu są:

  • bakterie Gram-dodatnie (np. Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis)
  • bakterie Gram-ujemne (np. Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruqinosa, Salmonella typhimurium, Escherichia coli)
  • wirusy
  • drożdże (np. Candida parapsilosis, Candida tropicalis)
  • spory (np. Bacillus cereus)
  • komórki wegetatywne

Bakterie są bardziej wrażliwe niż drożdże czy grzyby, Gram-dodatnie bakterie są bardziej podatne na działanie ozonu od Gram-ujemnych, spory są mniej wrażliwe niż komórki wegetatywne.

Utleniające właściwości oraz brak wzrostu odporności mikroorganizmów na ozon, powoduje, że ozon jest odkrywany jako nowy, uniwersalny dezynfektant i neutralizator alergenów.