Ozon jest gazecanstockphoto1408326_compm rozpuszczającym się w wodzie, w połączeniu z jego wysokim potencjałem utleniająco-redukcyjnym oraz zdolnością do utleniania bezpośredniego lub pośredniego za pomocą produktów jego rozpadu, stanowi świetny środek dezynfekcyjny, używany min. w technologii uzdatniania wody do picia.
W procesie ozonowania usuwane są z wody wszelkie smaki, zapachy, a także chloraminy. Ozonowanie wody zawierającej substancje humusowe powoduje ich degradację, a zawierającej nadmiar żelaza i manganu – utlenienie obu związków i wytrącanie się ich wodorotlenków.

Ozon przyczynia się także do usprawnienia procesu koagulacji. Proces ozonowania nie wprowadza do wody obcych składników.

Gdzie stosujemy ozonowaną wodę?

  • Związek rozpuszczony w wodzie (15-30°C) może być wykorzystany (zamiast tradycyjnych środków myjących) do mycia plastikowych kontenerów używanych do przechowywania i transportowania mięsa – nie jest konieczne używanie agresywnych środków chemicznych lub ogrzewanie wody do 80°C w końcowym etapie procesu;

  • Dezynfekcji basenów kąpielowych, wody pitnej i mineralnej;
  • Korekty zapachu gazów odprowadzanych ze skruberów;
  • Utleniania w przemyśle chemicznym;
  • Oczyszczania wody w stawach rybnych i akwariach w ZOO;
  • Do sporządzania okładów i mycia ran oraz skóry wrażliwej i po zapaleniach;
  • Do leczenia tzw. „stopy cukrzycowej”
  • Jako woda do sporządzania naparów z ziół i inhalacji