Uwzględniając miernik5podnoszenie jakości usług ozonowania, przygotowaliśmy specjalną ofertę na mierniki ozonu. Mierniki i systemy pomiaru gazów w naszej ofercie, są produkowane przez uznaną na rynku producentów urządzeń do detekcji gazów firmę- Alter S.A. z Poznania.

Przenośny miernik ozonu

   Gas Hunter i Gas Hunter IR
  1. konfiguracja na jeden gaz – ozon:
   • zakres do 1 ppm, rozdzielczość pomiaru = 0,02 ppm, czas T90 nie więcej niż 65 sekund
  2. konfiguracja miernika na kilka sensorów, min na ozon. Ozonu nie należy łączyć w jednym urządzeniu z następującymi czujnikami: NO, NO2 i CL2 (tlenki azotu i chlor), gdyż wpływa to znacznie na pomiar ozonu i tym samym go przekłamuje. Mając na względzie właściwości ozonu proponujemy konfigurację na miernik ozonu wg kilku układów:
   • mierniki 2-gazowe:
    – ozon i gaz toksyczny (wg wyboru) lub
    – ozon, tlen
   • mierniki 3-gazowe:
    ozon i dwa gazy toksyczne (wg wyboru)
   • mierniki 4-gazowe:
    ozon i trzy rodzaje gazów toksycznych (wg wyboru)

Sensory ozonu objęte są 12 miesięczną gwarancją. W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego sensor może ulec trwałemu uszkodzeniu i konieczna będzie jego odpłatna wymiana (nawet w okresie gwarancyjnym) – producent na podstawie badań uszkodzonego sensora określa, co było powodem uszkodzenia (czas rozpatrywania takiej gwarancji jest dość długi, zależny od producenta sensora). Żywotność sensorów określa producent na 18 miesięcy (niezależnie, czy są używane czy nie) w przypadku skali do 1 ppm i na 24 miesiące w przypadku skali na 5 ppm.

 

Urządzenia stacjonarne do detekcji (monitoringu) obecności ozonu.

Systemy pomiarów gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu w ofercie ECO-OZON reprezentuje system pomiarów gazów MSMR-16. Ten mikroprocesorowy system rejestracji i monitorowania gazów wskazuje wartość aktualną 24h na dobę i wyświetla pomiary na wyświetlaczach LCD, w MSMR-6 stosuje się dedykowane specjalnie głowice GDX-70, gdzie montuje się czujniki analogicznie jak reprezentuje miernik ozonu GasHunter. Szczegóły wysyłamy na zapytanie klienta w korespondencji e-mailowej.

Zapraszamy również do zapoznania ze szczegółami technicznymi systemu MSMR-16 w naszym ECO-OZON-Sklepie.pl.

 

Systemy pomiaru gazów dla gazów toksycznych, wybuchowych i pomiaru ubytku tlenu.

Czujniki kalibruje się także, w zależności od potrzeby na cały szereg gazów toksycznych, wybuchowych oraz na pomiar ubytku tlenu. Pomiar ozonu jest tylko jedną z możliwości jaką daje konfiguracja systemu MSMR-16.
Wykaz gazów toksycznych TOX, na jakie można skonfigurować urządzenia do pomiaru gazów: czad CO, siarkowodór H2S, cyjanowodór HCN, amoniak NH3, tlenek azotu NO, epoksyetan – tlenek etylenu C2H4O, chlor CL2, dwutlenek azotu NO2, chlorowodór HCL, in.gazy na zapytanie mailowe.
Wykaz gazów wybuchowych EX, na jakie można skonfigurować urządzenia do pomiaru gazów: metan CH4, wodór H2, propan-butan P-B, in.gazy na zapytanie mailowe.